Thuê Hack Luôn Nạp Thẻ Liên hệ FB Admin Hotline:076.889.6828

Sử Dụng Kênh 2 Nếu Thấy Chậm

*Nên Ưu Tiên Kênh 1 Nếu thường nhập sai mệnh giá mất thẻ
2134
                  *TẠM Sử Dụng Kênh 2 Để Nạp Thẻ
THẺ ĐÃ NẠP
# Loại thẻ Serial Mã thẻ Mệnh giá Thực Nhận Nội dung
1 #VIETTEL 10004512144659 610311614043857 10,000đ 6500 Thành công